Vägskötsel

Vägskötsel

Djupviks Samfällighetsförening ansvarar för skötsel och underhåll av föreningens vägar. Föreningen genomför regelbunden besiktning av dessa, men brister kan ändå förekomma.
Anmäl därför fel och brister som upptäcks på vägar, skyltar etc. till: info@djupvik.nu

Sommarvägar

Röjning:

Det är föreningen som väghållare som ansvarar för att klippa gräs, beskära träd, röja sly och liknande inom vägområdet. Där får ej heller placeras sådant som hindrar sikt och säkerhet. På bilden nedan ses vad som räknas till vägområdet.

Källa: Riksförbundet enskilda vägar

Vintervägar

Borgholms kommun ansvarar för snöröjningen längs det enskilda vägnätet till alla fast boende. Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer. Det åligger entreprenören att verkställa snöröjning inom fastställda områden. Entreprenören påbörjar snöröjning på eget initiativ vid ca 10 cm torr snö, alternativt vid 6-8 cm blötsnö. Vid drivbildning på grund av blåst snöröjs nödvändiga delar inom respektive område.

Du som är folkbokförd i Borgholms kommun kan ansöka om kommunal snöröjning vid din fastighet via deras e-tjänst.

Ett krav från kommunen och snöröjningsentreprenören är att vägarna är i gott skick och att snöröjningsfordon kan framföras utan hinder från fasta föremål som träd, staket, murar och postlådor etc.  Vägarna ska markeras med snöstakar och vändplatser iordningställas och hållas tillgängliga. För halkbekämpningen på enskilda vägar ansvarar vägsamfälligheten eller fastighetsägare själva. För att underlätta för snöröjningen:

  • undvik att skotta ut snö från uppfarter till gata och trottoar
  • var noga med att följa parkeringsreglerna
  • lämna alltid företräde åt snöröjningsfordonen

Vid kraftigare halka kan du som privatperson själv hämta sand i begränsad mängd på Borgholm kommuns serviceförråd,  kontakta Servicecenter.

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på allmän väg. Läs mer på deras hemsida.

Badplatsen

Badplatsen och bryggan är fr.o.m. säsongen 2020 kommunens ansvar varför felanmälan och synpunkter gällande dessa kan anmälas till kommunens servicecenter 0485-88000 alt. kommun@borgholm.se